• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ
İran Türkleri yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat ürünlerine sahip olan bir topluluktur. Bu ‎coğrafyada büyük Türk nüfusunun varlığı zengin şifahi halk edebiyatını ortaya koymuştur. ‎ Sözlü kültür geleneğimizin önemli kolunu oluşturan ozan-âşık, uygarlığımızın derinliklerinden ‎kuşaklardan gelen Türk kültürünün eşsiz varlıklarıdır. Milli edebiyatın önemli yapıtı olan destan ve ‎hikâyeler ozanların halefi sayılan âşıklar tarafından günümüze ulaşmaktadır. Milletimizin ‎toplumsal gen kodlarını taşıyan sözlü kültür ürünleri milli bilinç ve milli kültürümüzü kendinde ‎barındırmaktadır. Tarih boyunca milli destanlardan ilham alarak milli benliğini ortaya koymuş ‎toplulukları n örneklerine sıkça görmekteyiz. ‎ Bu yazımızda İran sınırları içinde yaşayan Türklerin genel konumuna değindikten sonra ‎Azerbaycan Türklerinin âşık geleneği hakkında bilgi verilecek. Bu geleneğin sözlü kültürde önemi ‎vurgulanarak milli bilinç üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.‎

Keywords
İran, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Sözlü Gelenek. ?şık Destanları.?
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri