• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ
Bu çalışmada Türk sözlükbiliminin en tartışmalı konularından biri olan tanımlama soruna süt ana maddesi ile dikkat çekilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan, 1901-2011 yılları arasında yayımlanmış Türkçe basılı sözlükler ve İngilizce-Almanca diline ait çevrim içi sözlüklerdeki süt ana maddeleri tanımlamanın şifreleme işlevi bakımından karşılaştırmalı biçimde ele alınarak söz konusu ana maddenin ayrıntılı biçimde anlamsal analizi yapılmıştır. Sözlüklerin sabit bir yapıda olmamaları ve sözlük kullanıcıları ile doğrudan etkileşim halinde olmaları kabulünden hareketle anket yöntemi ile elde edilen sözlük kullanıcılarının görüşlerini içeren anket verileri de araştırma sürecine dâhil edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu elde edilen bulgulardan yola çıkılarak genel Türkçe sözlüklerde yer almayan kimi anlamları da içeren bir süt ana madde önerisi sunulmuştur.

Keywords
tanım, ana madde, genel sözlük, çevrim içi sözlük, süt ana maddesi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri