• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
Bu çalışmada, kısa bir süre sonra iş hayatına atılacak olan üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin dört bölümünde okuyan son sınıfı öğrencileri üzerinde uygulanan bir araştırmaya yer verilmektedir. Yapılan araştırmada veriler anket tekniği ile toplanmış olup, sonuçlar SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programının 16. sürümü ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin anlamlandırılması için, çapraz tablolar, faktör analizi, güvenilirlik analizi, t testi ve varyans analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimci olma isteklerinde, babalarının eğitim durumlarına göre ve öğrencilerin girişimcilik özellikleri faktörlerine katılımları, bazı ailesel özelliklere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Ailesel Faktörler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri