• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


DEDE KORKUT KİTABI BAĞLAMINDA OĞUZLARDA TOY GELENEĞİ
Türk kültür hayatında törenlerin önemli bir yeri vardır ve bu törenler kültürün en ayrıcalıklı alanlarıdır. Törenlerin tekrarlarıyla geçmişe yaşam hakkı tanırken, aynı zamanda geleceği de şekillendirirler. Böylece geçmiş ile anı birleştirmiş olan toplumsal hafıza kimlik oluşturmada törenlerden yararlanarak hem toplumu hem de yaşanılan coğrafyayı kimlik sahibi yapmış olur. Türk milleti ne kadar yer değiştirirse değiştirsin törenlerin kutlanılması ve sürekliliği, kültürel belleğin canlı tutulmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Türklerde törenler ve toy, çeşitli sebeplerle kutlanırlar. Bu toyların örneklerini Dede Korkut Kitabı’nda görmek mümkündür. Hikâyelerde toylar; han toyları, akına gidiş ve akından dönüş toyları, ilk avdan dönüş toyları, hacet veya dilek toyları, ad koyma toyları, düğün toyları, yağma toyları şeklinde geçmektedir. Bu makalede Dede Korkut Kitabı bağlamında Oğuzlarda kutlanan toylar ele alınıp yorumlanmıştır.

Keywords
Dede Korkut Kitabı, Oğuzlar, toy, toy çeşitleri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri