• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KONSTANTİN BAZİLİ’NİN YENİ KONSTANTİNOPOLİS YAZILARI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gezi yazıları, toplum hayatı ile ilgili pek çok bilgi içerir. Bu bilgiler, söz konusu toplumun örf, âdet, gelenek ve inanışları, ticari ilişkileri, askerî düzeni ve insanların günlük hayatı gibi çeşitli konulara değinir. Rus gezi türü edebiyatının altın çağı olarak nitelendirilen 19. yüzyılda, çeşitli nedenlerle Osmanlı’ya düzenlenen geziler sonucunda yazılan eserler arasında, Konstantin Bazili'nin (1809-1884) yapıtları büyük önem taşımaktadır. Zamandaşları tarafından Osmanlı Ansiklopedisi olarak nitelendirilen bu çalışma, hem içerik hem sonraki yıllarda Rus yazarların eserlerine yaptığı etki açısından önemi azımsamayacak bir eserdir. Araştırmada kullanılan imgebilimsel yaklaşım, toplumların birbirine yaklaşımlarını ve bakış açılarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Çalışmamızın odak noktası olan, hem Batı hem Doğu kültürünü yakından tanıyan Konstantin Bazili'nin bu eserinde ortaya koyduğu imgeler, Osmanlı toplumunun ekonomik ve kültürel gelişimini, sosyal yapısını, tarihsel süreçlerini, iç ve dış siyasi ilişkilerini, geleneklerini ve toplum içi ilişkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Keywords
Konstantin Bazili, Yeni Konstantinopolis Yazıları, Osmanlı İmparatorluğu, İmgebilim.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri