• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA
Kurum ve kuruluşlar; iletişim faaliyetlerini yürütmek için çeşitli araçlara başvurmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle sayısı artan bu araçlardan biri de televizyonda yayınlanan kamu spotlarıdır. Kamuyu bilgilendirmede son zamanlarda, özellikle kâr amacı gütmeyen kurumlarca oldukça aktif kullanılan kamu spotları, çeşitli amaçlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu amaçlar arasında; kamuyu bilgilendirme, toplum düzenini sağlama, yeni hizmetlerin duyurulması, kötü alışkanlıklarla mücadele vb. sayılabilir. Özellikle 2012 yılında RTÜK tarafın yayınlanan yönergeyle; kamu spotlarının ücretsiz olarak, tüm kanallarda yer alması zorunluluğu getirilmesiyle birlikte bu yayınların kullanımı artmıştır. Ancak kamu spotlarının amacına ulaşma noktasındaki başarısı, incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışma, kamu spotlarının iletişim amaçlarına ne denli hizmet ettiğinin tespiti ve halkın kamu spotlarına bakış açısının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kamu spotlarının bilgi verme ve davranış değişikliği gerçekleştirmede çeşitli değişkenlere bağlı olarak ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Çalışmada; halkla ilişkiler, kamuyu bilgilendirme, kamu spotları kavramları üzerinde durulmuştur. Kamu spotları birçok açıdan ele alınmış ve örneklerle ve geçmiş çalışmalarla desteklenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve yapılan araştırmanın çerçevesini çizmek için kamu spotları konuları bakımından kategorilere ayrılmıştır. Kamu spotlarının etkilerinin ve hedef kitle tarafından nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi için Konya halkı üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre çeşitli değişkenlere bağlı olmakla birlikte, kamu spotları halkı bilgilendirmede yeterli ve etkili bir araçtır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kamu spotu, Kamuyu Bilgilendirme, Kitle İletişim Araçlar
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri