• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK KÜLTÜR POLİTİKASI ve LOMAVRENLER
Ülkeler tarihi, sosyolojik, demografik şartları ve yönetim kabulleri çerçevesinde bir kültür politikası belirler. Ancak birbirinden farklı koşulların getirdiği bu unsurlar nedeniyle ülkeler arası kültür politikalarında önemli farklılıklar oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu noktada tarihsel yaşanmışlıklar ve ülke yöneticilerinin farklı kabulleri nedeniyle zaman zaman birbirinden oldukça farklı politikalar izlemektedir. Türkiye açısından bu değişikliklerde dünya konjonktürü, ülke içindeki sosyo politik şartların değişimi ve iktidar partilerinin kabulleri önemli argümanlar olmuştur. Bu çalışma belirtilen hususlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin alt kimlik gurubu olarak adlandırılacak Poşalar ya da uluslararası literatürde konuştukları dilden hareketle Lomavren olarak adlandırılan kitleye karşı uyguladığı politikanın ne olduğu sorusuna cevap aramaya ve ilgili kitlenin sosyal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açılardan tanıtımına yöneliktir. Konunun Türkiye açısından önemine karşın konuya ilişkin literatürün sınırlılığı çalışmanın önemini arttırmaktadır. Çalışma sınırlı bir bölgede ancak kimlik çalışmalarında yaşanan problemlerin giderilmesi adına bir yılı aşan bir sürede tespit edilen kişilerle kurulan bağlar neticesinde daha çok uzak/yakın katılımlı gözlem ile soru cevap yöntemlerinden elde edilen verilerin düzenlenmesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik kimliklere yönelik uyguladığı politikalar saha çalışmasında elde edilen tespitlerle karşılaştırılarak geleceğe yönelik programların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla hareket edilmiş konuya ilişkin sivil toplum örgütlerinin, akademinin ve devletin ilgili birimlerinin yaptığı kültür politikalarına yönelik yayınlar incelenmiştir.

Keywords
Kültür Politikası, Poşalar, Lomavrenler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri