• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Okul dönemlerinde sınavlardaki başarıyı etkileyen bir unsur olan sınav kaygısı, öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarının ilk yıllarından itibaren karşılaştıkları bir durumdur. Okula başladıkları ilk zamanlarında sınav ile tanışan öğrenciler hayatlarının devamında da sürekli sınavla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle artık iş hayatına atılacak olan üniversite öğrencileri, geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmek mesleklerinde iyi bir konuma gelebilmek için arkadaşlarıyla rekabet ortamına yarışmaktadırlar. Nitekim bu yarış içerisinde hedeflere ulaşmak için girilen sınavlarda duyulan kaygının başarıyı etkilemesi söz konusudur. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sınav kaygılarını belirlemek ve çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana sorunsalını meslek yüksekokulu öğrencilerinin sınav kaygılarının ne düzeyde olduğu ve sosyo-demografik özelliklere göre nasıl farklılık gösterdiği oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için, toplam 34 sorudan oluşan anket formundan faydalanılmıştır. Soru formunda ilk 5 soru ile katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Formun son kısmında Ayrancı ve Öge (2011) tarafından geliştirilen sınav kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Sınav kaygısı öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadığı olumsuz bir durumdur. Bu durum öğrencilerin olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öğrencilerde sınavdan önce oluşan kaygı duygusuna birçok faktör etki etmektedir. Bu faktörler arasında; aile tutum ve davranışları, çalışma ortamı, maddi koşullar, arkadaş ilişkileri, sosyalleşme, öğretmen-öğrenci ilişkileri, beklentiler yer almaktadır. Dolayısıyla sınav kaygısını minimize edebilmek amacıyla yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurularak ailelerin ve eğiticilerin yanı sıra; öğrencilere küçük yaştan itibaren bu konularda bilinçlendirilmesi önerilmektedir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilirken demografik faktörlerin sınav kaygısı üzerinde farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Sınav Kaygısı, Davranış, Alışkanlık
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri