• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


GÜNGÖR DİLMEN'İN MİDAS ÜÇLEMESİNDE MİTİK YAPI
Erken dönem insanı için geçmişle bağlantı kurmaya, şimdiki zamanı rahat ve sorunsuz yaşamaya, geleceğe yön vermeye yardımcı olan ve yaşamsal davranış kalıplarını sunan mitler, taşıdığı anlam değişikliğe uğrasa da varlığını sürdürerek günümüze değin ulaşmıştır. İnsanın yaratıcı yönünü ortaya koymaları ve insanlığın durumlarını simgelerle sunmaları ise sanat için kaynak olmalarını sağlamıştır. Zamanla masal, destan, efsane gibi türlere eklemlenen mit, kendisini şiir, roman ve öyküde de gösterir. Bunun yanında tiyatronun kökeninde de mitlerin olduğunu söylemek olanaklıdır. Sözü edilen durum, erken dönem topluluklarının törenlerindeki taklitli eylemlerinden itibaren başlatılabilir. Türk yazınında da mitostan çeşitli boyutlarda yararlanan yazarlar bulunmaktadır. Mitolojik ve tarihsel olayların dramatik anlamını açığa çıkarabilmede ve malzemesini özgünce biçimlendirmede mitosları yetkinlikle kullanan Güngör Dilmen, böylelikle aynı zamanda çağının eleştirisini de yapar. Tarihsel ve mitik kimlikleri geçmişin taşlaşmış görüntüsünden kurtarır; onların çelişkilerini, düşkünlüklerini, tutkularını yükselterek onları gerçek bir dram kişisi olarak eserin dünyasına konumlandırır. Bu çalışmada Güngör Dilmen'e ait olan Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü adlı tiyatro oyunlarındaki mitik yapı üzerinde durulacaktır.

Keywords
Güngör Dilmen, mitoloji, tiyatro, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri