• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN TOKYO MUTABAKAT ZAPTI BÖLGESINDEKI PERFORMANSLARININ İNCELENMESI
Bayrak performansı özellikle de bölgesel mutabakat zabıtlarının imzalanmasından sonra, denizcilikte önemli bir konu haline gelmiştir. Bayrak performansını arttırmak, gemilerdeki eksikliklerin giderilerek gemi tutulma oranlarının düşürülmesiyle gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Bayrak performansının artması hem gemi işletmecilerinin zaman ve para kaybetmesini önleyecek hem de ilgili bayrağın bölgesel mutabakat zaptı rejimlerinin radarından çıkmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türk bayraklı gemilerin Asya-Pasifik bölgesindeki liman devletlerinin oluşturmuş olduğu Tokyo mutabakat zaptı rejiminin denetimlerinde sergilediği performansı incelemek, gemilerdeki eksikliklerin neler olduğunu belirlemek ve ilgili bayrak devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda ne gibi önlemler alabileceğini ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Tokyo mutabakat zaptı veri tabanında 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasındaki veriler incelenip Türk bayraklı gemilerin Liman Devleti Kontrolü verileri ayrıştırılmıştır. Örneklemimizin tarih aralığını oluşturan 3 yıllık dönemde Türk bayraklı gemilerin 115 kez ilk denetimden geçtiği, bu denetimlerde 226 eksiklik bulunduğu ve üç geminin beş kez tutulduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular ayrıntılı olarak incelendiğinde Türk bayraklı gemilerin özellikle can kurtarma araçları, seyir emniyeti ve yangın emniyeti ile ilişkili konularda diğerlerine göre çok fazla eksikliğe sahip oldukları görülmüştür. Bayrak devleti olarak yapılacak denetimlerle bu eksikliklerin giderilebileceği, tutulmaların önüne geçilebileceği ve dolayısıyla bayrak performansının artacağı öngörülmüştür. Bayrak performanstaki artış Türk bayrağının mutabakat zaptı rejimlerinin beyaz listesine girmesini sağlayacak, böylece Türk bayraklı gemiler Liman Devleti Kontrolü için bir hedef olmaktan kurtulabileceklerdir. Bu da işletmeciler için değerli olan zamanın kaybolmamasını ve gecikmelerden kaynaklanan ücretlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye’nin yalnızca Tokyo mutabakat zaptı bölgesinde değil diğer mutabakat zaptı bölgelerinde de beyaz listelere girebilmesi amacıyla düzenli ve zorunlu olarak yapılması gereken denetimler daha verimli hale getirilmeli, mutabakat zabıtları yıllık raporlarında orta ve yüksek riskli olan Türk bayraklı gemiler takibe alınmalı ve eksikliklerinin giderilmesi için girişimde bulunulmalıdır.

Keywords
Bayrak performansı, Liman Devleti Kontrolü, Mutabakat Zabıtları, Asya-Pasifik bölgesi, Tokyo Mutabakat Zaptı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri