• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI
Özel yetenekli öğrenciler standart öğrenme ortamlarının aksine zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Hazırlanan etkinliklerde analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin yer alması özel yetenekli öğrencilerin ilgilerinin ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Bilginin toplanıp, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığı ile bir yerden başka bir yere aktarılması bilişim teknolojilerinin temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli derslerden biri de çağı yakalamaya çalışan bilişim teknolojileri ve yazılım dersidir. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin temel amacı; teknolojik araçların kullanımını olumlu yönde geliştirmektir.Bu çalışmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin içerik farklılaştırma amacıyla bilişim teknolojileri dersinde yer alan kavramların resfebe yöntemi ile hazırlamaları ve bu yöntemin etkisini incelemektir. Araştırma sürecinde önce düz anlatım yöntemi ile donanım birimleri tanıtılmış ve öğrencilere resfebe tanımı yapılarak donanım birimlerini resfebe ile yapmaları istenmiştir.Çalışamaya Samsun ve Isparta İlinde yaşayan özel yetenekli 4.sınıfa devam eden toplamda 10 öğrenci katılmıştır. Toplamda 17 resfebe ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin genel olarak bu etkinlikleri yaparken zorlansa bile farklı ve eğlenceli bir etkinlik olarak algılandığı ve etkinlik sonunda ürün ortaya çıkararak öğrenmenin daha kalıcı hale geldiği tespit edilmiştir.

Keywords
Bilişim Teknolojileri, İçerik Farklılaştırma, Özel Yetenek, Resfebe
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri