• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNDE EDEBİYATIN ROLÜ: OSCAR WILDE’IN VE ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUK
Oscar Wilde ve Ömer Seyfettin Birey’e ve Bireyselliğe, Çocuğa ve Çocukluk dönemine önem veren derin ve özgün düşünürler ve yazarlardır. Ondokuzuncu yüzyıl bir İrlandalı ve ondokuzuncu yüzyıl bir Türk –Wilde ve Seyfettin- yazar ülkelerin parlak bir geleceğe sahip olması için “insanoğlunun çocukluk döneminin” ve “çocukluk masumiyetinin” dikkatli gözlemlenmesinin, farkına varılmasının, dikkate alınmasının ve bu çocukluk dönemine ve masumiyetine saygı duyulmasının gerekliliğini ve önemini öyküleri aracılığı ile belirtmiş ve vurgulamıştır. Çocukların sahip olduğu duygularının, düşüncelerinin, fikirlerinin, inançlarının, hayallerinin, yeteneklerinin, ruhlarının ve gösterdikleri çabalarının öneminin zamana ve mekâna göre değişmediği gerçeğini yansıtmaktaki ustalıkları Wilde’ı ve Seyfettin’i her dönemde eserlerine başvurulan ve akademik çalışmalara ışık tutan yazarlar olma niteliği kazandırmıştır. Wilde’ın ve Seyfettin’in eserleri okurlara çocukların önemli ruhsal içgörüsünü fark etme olanağı sağlaması Wilde’ın ve Seyfettin’in evrensel yazar oldukları görüşünü kanıtlamaktadır ve bu, makalenin temel tartışma konusudur.

Keywords
Birey; Çocuk; Karşılaştırmalı Edebiyat; Oscar Wilde; Ömer Seyfettin.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri