• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Nahçıvan'ın zengin tarihi, kervan yollarının üzerinde, elverişli coğrafii yerde yerleşmesi rus bilim adamlarının, gezgin ve diplomatlarının vb. her zaman ilgilendirmişdir. Bu nedenle kaynaklara baktığımızda görüyoruz ki, Nahçıvan tarihi hakkında sömürgeci rus memurlarının belgelerinde-arayış, mektup vb. hayli bilgiler vardır. Onlar Nahçıvan tarihi hakkında hem doğru, hem de kasti yanlış bilgiler verilmiştir. Buna göre de Nahçıvan tarihinın Rusya tarihşunaslığındakı durumunun araştırılması bilimsel önemlidir. Makalede Nahçıvan şehrinin tarihi Rus kaynakları esnasında öğrenilmiştir. Bu konuyla ilgili Rus yazarlarından İ. Şopenin, K. Nikitinin, V.Krikoriyevin, V. Sısoyevin, K, Simirnovun vb. bilgileri kullanılmıştır. Belli edilmiştir ki, Nahçıvan tarihi hakkında Rus kaynaklarında verilen bilgilerde eksiklikler vardır.

Keywords
şehrin tarihi , Nahçıvan, kaynaklar, olduğu kibi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri